Nowości
Wizyt:
Dzisiaj: 0Wszystkich: 32539

Projektowanie

  • schemat sterowania
    schemat sterowania
  • sterownica maszyny
    sterownica maszyny

Współczesne projektowanie systemów automatyki staje się poszukiwaniem rozwiązań technicznych odpowiadających na złożone wymagania użytkownika pomieszczeń lub realizowanego procesu technologicznego. Oznacza to uwzględnienie współczesnej wiedzy związanej z bezpieczeństwem maszyn, energooszczędności napędów, otwartością protokołów. Dodatkowo zakres projektu ulega stałemu poszerzaniu. Obecnie oczekuje się od projektanta oszacowania energetycznego i finansowego przygotowywanego systemu na etapie inwestycji oraz eksploatacji.

Poza wymienionymi powyżej zagadnieniami świat coraz częściej zwraca uwagę na zagadnienia zaawansowanych analiz, w tym wpływu komfortu i jakości powietrza na produktywność użytkowników, czy oceny budynku pod kątem jego zrównoważenia.

Odpowiadając na te wyzwania opracowujemy projekty nowoczesne, integrujące platformy sprzętowe wielu producentów.
Rozwiązania przyjazne dla użytkownika, dające mu narzędzia analizy kosztów i pozwalające na optymalną eksploatację obiektu.